[27.11.2017]   KRAJOWE SEMINARIUM INFORMACYJNE DOT. 3. NABORU PROJEKTÓW W PROGRAMIE INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO, EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

W związku z otwarciem trzeciego naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego serdecznie zapraszamy do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym, które odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie 30 listopada 2017 r.

Formularz rejestracyjny dostępny pod adresem:

https://europasrodkowa.gov.pl/zaproszenia/item/445-krajowe-seminarium-informacyjne-na-temat-3-naboru-projektow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-30-11-2017

>>>więcej

 

[14.12.2017] PROGRAMY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ – Trwają nabory do konkursÓW TEAM, TEAM-TECH, tEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH CORE FACILITY PLUS

Jeśli będą Państwo zainteresowani złożeniem wniosków w ww. konkursach, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres bwr.fnp@uw.edu.pl najpóźniej do 18 grudnia  br. Osoby, które dokonają zgłoszenia otrzymają dalsze informacje w sprawie sposobu przygotowania dokumentacji wewnętrznej związanej ze złożeniem wniosku. Natomiast roboczą wersję wniosku (niezamkniętą wersję wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu), wraz z wymaganymi załącznikami w wersji roboczej, należy przesłać do BWR w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia br., do godz. 12:00.

>>>więcej

 

[28.1.2017] NABÓR PROJEKTÓW W KONKURSIE WYŁĄCZNIE DLA PODMIOTÓW, KTÓRYCH PROJEKTY ZOSTAŁY WPISANE NA POLSKĄ MAPĘ DROGOWĄ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

Ośrodek Przetwarzania Informacji– Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB), pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (IW) ogłosił nabór projektów w trybie konkursowym (Konkurs nr 2/4.2/2017) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO DZIAŁANIA 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 2 listopada 2017 r. do 30 marca 2018 r. Osoby zainteresowane złożeniem projektu w programie, prosimy o pilny kontakt z BWR UW pod adresem bwr@uw.edu.pl

>>>więcej

28.11.2017]  NABÓR PROJEKTÓW W PROGRAMIE INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO, EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. z zakresu transportu, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód międzynarodowych). Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie.

Przyjmowanie wniosków w konkursie zakończy się 9 kwietnia 2018 r.Wnioski projektowe składa się za pośrednictwem systemu on-line BAMOS. Warunkiem uzyskania dostępu do BAMOS jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze Wspólnym Sekretariatem programu, najpóźniej do 15 stycznia 2018 r.

>>> więcej

[28.11.2017] KONKURS NA PROJEKTY W PROGRAMIE "UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY", DOTYCZĄCE ROZOWJU OFERTY UCZELNI W ZAKRESIE TRZECIEJ MISJI

Uprzejmie informujemy, że w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju trwa konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy". Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, która w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu.

Jednostki UW zainteresowane złożeniem wniosku w konkursie prosimy o przesłanie do Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, w terminie do 7 grudnia 2017, zgłoszenia zawierającego wstępny, krótki (maksymalnie 3 strony A4) opis projektu z podstawowymi informacjami o planowanym projekcie, przygotowany według załączonego wzoru.

>>>więcej

 

[14.12.2016] Pismo Prorektora UW ds. kadrowych i polityki finansowej dot. kosztów pośrednich

Szanowni Państwo udostępniamy pismo prof. Andrzeja Tarleckiego, Prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej, dotyczące kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EFS oraz EFRR wraz z edytowalną wersją tabeli do przygotowania kalkulacji kosztów pośrednich.

>>> więcej