Głównym zadaniem Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW jest pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych na realizację projektów wskazanych przez władze rektorskie jako priorytetowe.

W tym celu:

  • inicjujemy oraz koordynujemy działania związane z pozyskiwaniem i wdrażaniem funduszy Unii Europejskiej, w tym funduszy strukturalnych;

  • bierzemy udział w procesie wdrażania i realizacji projektów Uczelni finansowanych z wykorzystaniem środków unijnych oraz środków zagranicznych i krajowych oraz negocjujemy umowy w imieniu Władz Uczelni i Wydziałów;

  • wspomagamy wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu w pozyskiwaniu środków na konkretne projekty, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich narzędzi oraz fachowej pomocy;

  • koordynujemy i wspieramy organizacyjnie proces planowania strategicznego na Uniwersytecie oraz pomagamy wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu w przygotowaniu projektów.