Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Obszary znajdujące się w zainteresowaniu badawczym

  1. Samowystarczalność energetyczna Polski: wyzwania, potencjał, rola OZE i energii jądrowej

Wojna Rosji z Ukrainą i działania zbrojne na Ukrainie zagroziły bezpieczeństwu energetycznemu Polski. W jakim stopniu Polska jest uzależniona od surowców importowanych? Czy OZE są w stanie wypełnić lukę w zapotrzebowaniu na energię? Czy energia jądrowa zaspokoi zapotrzebowanie w Polsce? Czy lepiej importować energię od zróżnicowanych dostawców, czy produkować ją w Polsce? Rola polskiego węgla – surowiec strategiczny a race to zero.

  1. Susza

Jeden ze współcześnie największych problemów i zagrożeń dla Polski, mający wielowymiarowe skutki, które wpłyną nie tylko na sektory produkcji żywności czy na gospodarkę wodną, ale i na zmiany społeczne. Jego uregulowanie wymaga zmian w przemyśle i produkcji rolnej, inwestycji infrastrukturalnych, edukacji oraz budzenia świadomości, by podjąć działania na poziomie najniższym – ludzi indywidualnie oraz gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

  1. Europejski Zielony Ład – impact assessment

Celem projektu jest określenie wpływu nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej i promowanych rozwiązań na życie społeczno-gospodarcze w Polsce. Pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie impact assessment regulacji odnoszących się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Polsce. Kolejny krok to impact assessment Europejskiego Zielonego Ładu. Zastosowanie różnych metod badawczych pozwoli nie tylko na weryfikowanie i uzupełnianie wyników osiągniętych różnymi metodami, ale i na stworzenie narzędzia (lub zestawu uzupełniających się narzędzi) badania wpływu zmian na społeczeństwa i gospodarki europejskie, które może stać się pomocne instytucjom europejskim w planowaniu kolejnych etapów „Zielonej transformacji”.

  1. Zielona transformacja: koszty społeczne i ekonomiczne

Cena gruntownej transformacji zazwyczaj jest wysoka, a szczególnie dużym wysiłkiem dla społeczeństwa jest przechodzenie serii transformacji w stosunkowo krótkim okresie. W ostatnich trzydziestu latach społeczeństwo polskie przechodziło od autorytarnego reżimu demokracji ludowej z gospodarką centralnie sterowaną do liberalnej demokracji z kontrolowanym lecz uwolnionym rynkiem. Na początku XXI wieku przechodziło rewolucję technologiczną, a obecnie wchodzi w „Zieloną transformację”, która ponownie wymusi restrukturyzację przemysłu i zmiany gospodarcze i społeczne, które zawsze jej towarzyszą, np. zmiany ilości zatrudnionych, jakości pracy, sposobu jej wykonywania. Zmieni także proporcje pomiędzy regionami Polski i możliwe, że będzie wymagała (choćby ograniczonej) inżynierii społecznej. Wymusi także na ludziach zmianę sposobu korzystania z zasobów, a co za tym idzie – zmianę wzorca konsumpcji. Restrykcje związane ze zwalczaniem COVID-19 wymusiły zmiany sposobu wykonywania pracy, konsumpcji i zachowania, które mogą być wspólne dla efektów „Zielonej transformacji”. Które ze zjawisk gospodarczych, społecznych i psychologicznych warto podtrzymać? Które będą najbardziej dotkliwe? Jak niwelować zagrożenia? Jak zarządzać zmianą? W jaki sposób podnieść odporność oraz jak przeprowadzić transformację minimalizując koszty ponoszone przez grupy marginalizowane.