Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Uchwały/zarządzenia

Zasady i tryb przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego określa Zarządzenie nr 75 Rektora UW. W przypadku kalkulowania budżetów w projektach należy uwzględniać kryteria oraz stawki określone w Zarządzeniu, z wyłączeniem sytuacji określonych w dokumencie.

  • Zał. nr 4 do Zarządzenia nr 75 – tabela stawek kwotowych oraz szczegółowe kryteria stanowiące podstawę obliczania wynagrodzenia uzupełniającego.
  • Zał. nr 5 do Zarządzenia nr 75 – tabela stawek godzinowych osób zatrudnionych w programach, projektach lub przedsięwzięciach w trybie § 2 ust. 5 pkt 3, według ról, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 14-22 Zarządzenia.

Formularze do Zarządzenia:

  1. Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego w programach, projektach, przedsięwzięciach [WNIOSEK]
  2. Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego poza programami, projektami lub przedsięwzięciami [WNIOSEK]
  3. Wniosek o oddelegowanie pracownika do realizacji zadań w programie, projekcie lub przedsięwzięciu [WNIOSEK]
  4. Zakres zadań powierzonych pracownikowi [ZAKRES ZADAŃ]
  5. Zlecenie wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego określonego stawką godzinową lub dzienną [ZLECENIE WYPŁATY]
  6. Oświadczenie dotyczące zaangażowania czasowego w programach, projektach lub przedsięwzięciach [OŚWIADCZENIE]

W przypadku wątpliwości najbardziej aktualne formularze znajdą Państwo na stronie BSP UW. Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na konieczność uwzględnienia wytycznych projektowych/konkursowych, mogących wprowadzać inne wzory dokumentów.

Obwieszczenie nr 12 Rektora UW o ogłoszeniu listy programów, projektów lub przedsięwzięć strategicznych A i B.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem. Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanym przez pracowników BWR UW Przewodnikiem do Zarządzenia nr 75.

Komunikat Kwestora nr 5/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie składania oświadczeń o kwalifikowalności podatku VAT oraz pozostałych oświadczeń przy ubieganiu się o finansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych