Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O nas

Do zakresu działania Biura Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego należą sprawy związane z tworzeniem, wspieraniem, monitorowaniem i realizacją strategii rozwoju Uczelni oraz koordynacja i przygotowywanie projektów w ramach funduszy strukturalnych oraz innych projektów strategicznych.

BWR UW w szczególności:

1. wspiera władze uczelni w zakresie planowania i koordynacji procesów strategicznych na UW, w tym:

  1. prowadzi analizy (trendów, danych, itp.) w kontekście realizacji strategii i możliwości rozwoju,
  2. bezpośrednio wspiera realizację przedsięwzięć i inicjatyw wskazanych przez władze uczelni, jako priorytetowe;

2. inicjuje, koordynuje oraz wspiera działania wydziałów i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie przygotowania projektów w ramach funduszy strukturalnych oraz finansowanych z innych źródeł, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich narzędzi oraz fachowej pomocy;

3. rozpowszechnia informację o zasadach uczestnictwa w projektach lub inicjatywach oraz bierze udział w operacjonalizacji wytycznych dla uczelni w zakresie realizacji programów Unii Europejskiej;

4. wspiera jednostki organizacyjne Uniwersytetu w zakresie przygotowania ofert przetargowych w ramach konkursów oraz postępowań o zamówienie publiczne (np. ekspertyzy, badania na zlecenie, oferta dydaktyczna);

5. wspiera pracowników Uniwersytetu w praktycznych aspektach prowadzenia projektów i inicjatyw;

6. gromadzi informacje o projektach i inicjatywach zgłaszanych do konkursów oraz przyjętych do realizacji;

7. odpowiada za inkubowanie i koordynację platform współpracy, m.in. w ramach Wspólnot Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).