Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wzory pism do pobrania

Dokumenty wymagane do złożenia w procedurze aplikacyjnej wynikają bezpośrednio z dokumentacji konkursowej – prosimy o kontakt z Biurem.

Dodatkowo należy złożyć Oświadczenie o zabezpieczeniu środków – projekt oraz oświadczenie o kwalifikowalności VAT (dostępne w zakładce poniżej).

  1. Pismo przewodnie do Rektora Alojzego Z. Nowaka ws. wyrażenia zgody na udział jednostki w postępowaniu [wzór]
  2. Oświadczenie w sprawie posiadania środków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu oferty przygotowanej w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego w ramach postępowania o zamówienie publiczne [wzór].

Uwaga! W przypadku wysokich kar umownych określonych przez Zamawiającego, bez możliwości ich negocjowania, wydział/jednostka organizacyjna UW zobowiązani są do złożenia oświadczenia w sprawie posiadania środków uwzględniającego ryzyko wynikające z kar umownych – [wzór kary umowne].

Standardowa procedura uzyskania pełnomocnictwa:
  1. Wydział/jednostka organizacyjna UW składa do Rektora UW – za pośrednictwem BWR UW – prośbę o udzielenie przez Rektora pełnomocnictwa – pismo jest podpisane przez dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej UW, ze wskazaniem osoby, dla której pełnomocnictwo ma być udzielone oraz w jakim zakresie.
  2. Wraz z pismem składany jest kontrasygnowany przez dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej UW wzór pełnomocnictwa oraz jego edytowalna wersja – treść pełnomocnictwa każdorazowo powinna być określona zgodnie z wynikającym z sytuacji, w załączeniu poglądowy [wzór].
  3. Po wydaniu przez Rektora UW zgody na wydanie pełnomocnictwa dokument jest kierowany do Biura Prawnego UW w celu zaopiniowania.
  4. Po akceptacji przez Biuro Prawne UW dokument jest kierowany do podpisu Rektora UW.
  5. Pełnomocnictwo wraca do Biura Prawnego UW w celu nadania numeru.
Z uwagi na ścieżkę udzielania pełnomocnictwa, należy uwzględnić co najmniej 3 dni robocze na całość procedury, przy założeniu braku zastrzeżeń na którymkolwiek etapie.

Komunikat Kwestora nr 5/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie składania oświadczeń o kwalifikowalności podatku VAT oraz pozostałych oświadczeń przy ubieganiu się o finansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych