Biuro ds. wspomagania rozwoju UW 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

tel. +48 22 55 20 727 

e-mail: bwr@uw.edu.pl

Biuro mieści się w budynku dawnego Centrum Informatycznego, pok.216 [mapa UW].

 

Grzegorz Bochenek - kierownik biura 
e-mail: 
bochenek@adm.uw.edu.pl

Dominik Wasilewski - z-ca kierownika
e-mail:
dominik.wasilewski@uw.edu.pl tel. 55 21 307

Katarzyna Mikiewicz - sekretariat
e-mail:
katarzyna.mikiewicz@adm.uw.edu.pl tel. 55 20 727

Paweł Cichawa
e-mail: 
cichawa@adm.uw.edu.pl tel. 55 21 303

Anna Jońska
e-mail:
anna.jonska@adm.uw.edu.pl tel. 55 22 035

Magdalena Kocik
e-mail: 
mkocik@uw.edu.pl  tel. 55 22 031

Katarzyna Kotowska
e-mail:
katarzyna.kotowska@adm.uw.edu.pl tel. 55 23 351

 

Agnieszka Pawlak
e-mail: apawlak@uw.edu.pl tel. 55 22 022

Ewa Szkop
e-mail: ewa.szkop@adm.uw.edu.pl tel. 55 24 099

Agata Zarzycka
e-mail: agata.zarzycka@adm.uw.edu.pl tel. 55 22 044