[9.09.2016] Spotkanie informacyjne dot. konkursów w ramach Programów FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Uprzejmie informujemy, że 15 września br. w godzinach 9:30 - 15:00 w siedzibie FNP odbędzie się spotkanie informacyjne dot. konkursów w ramach Programów FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY.

Spotkanie będzie prowadzone w jęz. angielskim. Liczba miejsc jest ograniczona. Aby zarejestrować się na spotkanie, należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres: infoday@fnp.org.pl. Rejestracja będzie prowadzona do 12 września br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Spotkanie będzie także transmitowane on-line na kanale You Tube Fundacji, a zapis transmisji będzie dostępny po zakończeniu spotkania.

Szczegóły rejestracji oraz program spotkania

[9.09.2016] Nabór wniosków w drugim konkursie w Programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Uprzejmie informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w kolejnym konkursie w programie „Międzynarodowe Agendy Badawcze" (MAB).

Program jest adresowany do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców.

Celem programu jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej, jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

  • identyfikowania programów i tematów badawczych,
  • polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R,
  • komercjalizacji wyników prac B+R.

więcej>>

[23.08.2016] Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - rozpoczęcie naborów w drugim konkursie FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY

  • FIRST TEAM - finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez młodych doktorów;
  • HOMING - finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy;
  • POWROTY - finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej więcej>>

[2.02.2016] Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Komisja Europejska we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przygotowała dokument "Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych"  więcej>>

[2.02.2016] Roczny Plan Działania na rok 2016 dla III Osi Priorytetowej PO WER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opublikowała zatwierdzony Roczny Plan Działania dla III Osi Priorytetowej PO WER - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju więcej>>