[03.04.2017] Spotkanie informacyjne dot. projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych! 2.0" - 12 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo, informujemy iż 12 kwietnia 2017 r.(środa) w Warszawie, w siedzibie MNiSW, ul. Hoża 20 (sala nr 117), w godz. 11.00-14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dot. projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.".

W spotkaniu możliwy jest udział 1 osoby z każdej jednostki organizacyjnej (wydziału) uczelni.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy: najlepsi@mnisw.gov.pl  do dnia 6 kweitnia do godz. 14.00. 

>>> więcej

24.04.2017] Zaproszenie do składania ofert na projekty badawczo-rozowjowe dla PGNiG

Uprzejmie informujemy, że w związku z przygotowaniem przez Departament Badań i Rozwoju programu działań na rok 2017 i lata następne, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – PGNiG, rozpoczęło nabór ofert tematycznych prac badawczo-rozwojowych dla GK PGNiG.

Jeśli będą Państwo zainteresowani składaniem oferty prosimy o niezwłoczny kontakt z BWR UW (e-mail: bwr@uw.edu.pl) w celu jak najszybszego zapoznania się z procedurą składania dokumentów do PGNiG.

>>>więcej

[05.04.2017] Zaproszenie do składania ofert do projektu ‘Najlepsi z Najlepszych! 2.0'

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostało zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0."

Oferty składane w ramach UW, w formie dokumentu elektronicznego doręczonego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, można składać do 24 kwietnia 2017r.

Wszystkie jednostki organizacyjne UW, zainteresowane udziałem  proszone są o przesłanie do BWR (bwr@uw.edu.pl) roboczej wersji wniosków (wypełnionych załączników nr 1 i 2 do Zaproszenia- formularza oferty i kosztorysu projektu) na wskazany adres najpóźniej do 19 kwietnia br. w celu weryfikacji formalnej.

>>>więcej

[14.12.2016] Pismo Prorektora UW ds. kadrowych i polityki finansowej dot. kosztów pośrednich

Szanowni Państwo udostępniamy pismo prof. Andrzeja Tarleckiego, Prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej, dotyczące kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EFS oraz EFRR wraz z edytowalną wersją tabeli do przygotowania kalkulacji kosztów pośrednich.

>>> więcej