[9.09.2016] Spotkanie informacyjne dot. konkursów w ramach Programów FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Uprzejmie informujemy, że 15 września br. w godzinach 9:30 - 15:00 w siedzibie FNP odbędzie się spotkanie informacyjne dot. konkursów w ramach Programów FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY.

Spotkanie będzie prowadzone w jęz. angielskim. Liczba miejsc jest ograniczona. Aby zarejestrować się na spotkanie, należy wysłać zgłoszenie mailowe na adres: infoday@fnp.org.pl. Rejestracja będzie prowadzona do 12 września br. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Spotkanie będzie także transmitowane on-line na kanale You Tube Fundacji, a zapis transmisji będzie dostępny po zakończeniu spotkania.

Szczegóły rejestracji oraz program spotkania

[21.10.2016] Ruszyła I EDYCJA KONKURSU „UW: INICJATYWA DLA OTOCZENIA"

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Programem „UW: Inicjatywy dla otoczenia", który będzie realizowany na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2016-2018 w ramach programu Santander Universidades, prowadzonego w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

W ramach I edycji konkursu dofinansowanie projektu może wynieść maksymalnie 6 000 zł. Projekt można realizować w ramach jednej ze ścieżek:

  • „Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne";
  • „Firmy".

Przyjmowanie wniosków zakończy się 20 listopada 2016 r.

więcej>>

[21.10.2016] PROGRAMY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ – Informacja o zbliżającycm się NABORZE WNIOSKÓW  w KONKURSIE TEAM i TEAM-TECH

Uprzejmie przypominamy o nadchodzącym naborze wniosków w programach TEAM oraz TEAM-TECH

  • TEAM - Finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych
  • TEAM-TECH – Finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Przyjmowanie wniosków w konkursach rozpocznie się 15 listopada 2016 r., termin składania wniosków to 15.01.2017r.

więcej >>

[9.09.2016] Nabór wniosków w drugim konkursie w Programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Uprzejmie informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w kolejnym konkursie w programie „Międzynarodowe Agendy Badawcze" (MAB).

Program jest adresowany do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców.

Celem programu jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej, jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

  • identyfikowania programów i tematów badawczych,
  • polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R,
  • komercjalizacji wyników prac B+R.

więcej>>

[2.02.2016] Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Komisja Europejska we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przygotowała dokument "Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych"  więcej>>

[2.02.2016] Roczny Plan Działania na rok 2016 dla III Osi Priorytetowej PO WER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opublikowała zatwierdzony Roczny Plan Działania dla III Osi Priorytetowej PO WER - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju więcej>>