[16.03.2020] KOMUNIKAT REKTORA DOTYCZĄCZY FUNKCJONOWANIA UCZELNI OD 16 MARCA 

związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz na podstawie komunikatu  Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącego zasad funkcjonowania uczelni od 16 marca 2020 r., w tym pracy administracji, obiegu dokumentów oraz funkcjonowania budynków uniwersyteckich, od dnia 16 marca br.  Biuro ds. Wspomagania Rozwoju pracuje w trybie zdalnym. 

Pracownicy BWR UW pracują w trybie pracy zdalnej z wykorzystaniem poczty elektronicznej (kontakty dostępne tutaj).    

Zgodnie z w/w komunikatem Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW nie przyjmuje interesantów. 

W wyjątkowych sytuacjach – po uprzednim zgłoszeniu e-mailowym - kierownik BWR UW może wyrazić zgodę na przyjęcie interesanta w siedzibie Biura, wyznaczając do tego osobę dyżurującą. Sytuacja ta wymaga wcześniejszego ustaleniu terminu spotkania i zachowania zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Wersje papierowe wszelkich dokumentów należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię. 

 

Przepraszamy za niedogodności, dziękujemy za współpracę 

Zespół BWR UW

 

Treść całego komunikatu dostępna tutaj.

 

[07.06.2019] ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJETKU 'NAJPELSI Z NAJLEPSZYCH! 4.0'

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostało zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0." w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Oferty składane w ramach UW, w formie dokumentu elektronicznego doręczonego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, można składać do 28 czerwca 2019 r.

! Jeśli będą Państwo zainteresowani aplikowaniem w konkursie prosimy o niezwłoczny kontakt z BWR UW (e-mail: bwr@uw.edu.pl) w celu jak najszybszego zapoznania się z procedurą składania wniosków w konkursie.

>>> więcej

 

 

[12.09.2018] PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW W NOWYM PROGRAMIE FNP TEAM-NET

Celem programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę interdyscyplinarnych badań naukowych; wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania dostępnej infrastruktury badawczej lub rozwoju nowych technologii i usług badawczych.

Zainteresowanych złożeniem wniosków w konkursie, prosimy o kontakt z Biurem ds. Wspomagania Rozwoju pod adresem: bwr.fnp@uw.edu.pl w terminie do 1 października br., w celu otrzymania szczegółowych informacji w sprawie sposobu przygotowania dokumentacji wewnętrznej związanej ze złożeniem wniosku.  Roboczą wersję wniosku (niezamkniętą wersję wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu), wraz z wymaganymi załącznikami w wersji roboczej, należy przesłać do BWR w nieprzekraczalnym terminie do 17 października br., do godz. 12:00. Przesłane przez Państwa dokumenty zostaną sprawdzone pod kątem poprawności i zgodności z wytycznymi konkursowymi.

>>>więcej

[27.04.2018] KONKURS NA PROJEKTY APLIKACYJNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ NA BADANIA PRZEYSŁOWE I/LUB EKSPERYMENTALNE PRACE ROZWOJOWE

Uprzejmie informujemy, że w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Instytucji Pośredniczącej dla Osi IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, trwa konkurs nr 1/4.1.4/2018/POIR na projekty dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych obejmujące prace B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).Wnioski w ramach konkursu będą składane wyłącznie w wersji elektronicznej,za pośrednictwem systemu informatycznego IP: od 16 maja do 16 lipca 2018 r. (do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:1) od 16 maja do 14 czerwca 2018 r.,2) od 15 czerwca do 16 lipca 2018 r.

>>>więcej

 

[14.12.2016] Pismo Prorektora UW ds. kadrowych i polityki finansowej dot. kosztów pośrednich

Szanowni Państwo udostępniamy pismo prof. Andrzeja Tarleckiego, Prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej, dotyczące kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EFS oraz EFRR wraz z edytowalną wersją tabeli do przygotowania kalkulacji kosztów pośrednich.

>>> więcej