W chwilii obecnej nie ma informacji o żadnych zbliżających się wydarzeniach.

[21.02.2017] PROGRAMY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ – rozpoczęcie naborów w TRZECIM konkursie First Team, Homing oraz Powroty

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków w ww. konkursach, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres bwr.fnp@uw.edu.pl najpóźniej do 27 lutego  br. Natomiast roboczą wersję wniosku (niezamkniętą wersję wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu), wraz z wymaganymi załącznikami w wersji roboczej, należy przesłać do BWR w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca br., do godz. 12:00.

Przyjmowanie wniosków w FNP zakończy się 15 marca 2017 r., o godz. 16:00.

>>> więcej

[21.02.2017] KONKURS W RAMACH Programu Studiujesz? Praktykuj! na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach PO WER Działania 3.1 Programu Studiujesz? Praktykuj!, konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.

>>> więcej

[10.01.2017] Konkurs na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich

>>>więcej

[14.12.2016] Pismo Prorektora UW ds. kadrowych i polityki finansowej dot. kosztów pośrednich

Szanowni Państwo udostępniamy pismo prof. Andrzeja Tarleckiego, Prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej, dotyczące kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EFS oraz EFRR wraz z edytowalną wersją tabeli do przygotowania kalkulacji kosztów pośrednich.

>>> więcej